3D-illustrasjonen er av illustrativ karrakter og endringer i fasadeuttrykk kan forekomme.

Park med lysthus

Et praktfullt lysthus blir midtpunktet i et parkanlegg som skal binde leilighetsbyggene - og beboerne sammen.

– Vi ønsker et sted der beboerne skal bli bedre kjent med hverandre, i et miljø som er raust og frodig, og med rom for ulike fellesaktiviteter. En grønn lunge der mennesker i alle aldre møtes.

Slik beskriver landskapsarkitekt Per Olav Røgler Ramstad i firmaet Asplan Viak visjonen bak det rundt 2,5 mål store uteområdet til Vågsbygd Sentrum. Ambisjonene er store: Et 100 kvadratmeter stort lysthus, med kjøkken, sitteplasser og planter blir et viktig trekkplaster. Uteopp-holdsarealet er anlagt bak bygningene i forhold til veien, slik at de skjermer for støy. Tilnærmet hele utearealet er flatt, med noe skråning mot nord. Samtidig ligger eiendommen gunstig til i forhold til sol og lys, i en sørvest mot nordøst retning.

– Anlegget skal ha en miljøvennlig profil med utstrakt bruk av kvalitets-materialer. Vi søker en stedegen vegetasjon og tilpasninger som vil tiltrekke seg og gi bolig for insekter og fugler, sier Ramstad.

Det skal benyttes kortreiste, miljø-vennlige materialer, og utstrakt bruk av tre i uteanlegget.

IllustrasjonsbildeIllustrasjonsbildeIllustrasjonsbildeIllustrasjonsbildeIllustrasjonsbilde