Vi tilpasser oss markedet

Alle gjenværende leiligheter har blitt oppgradert i hus 3 og 4.
Planløsninger er justert etter kunders tilbakemeldinger.
Flytt inn i januar 2025. Da er hele Vågsbygd Sentrum ferdig.
Visningsleilighet er klar. Kontakt megler i dag for å se.

Frederik H. Jacobsen, 40 24 29 49

Christian Forum, 91 63 98 63

Oppdatert nettsted kommer i starten av august.
Legg inn din kontaktinformasjon her, så sender vi deg en melding når siden, med alle nye detaljer er klar.

Jeg vil gjerne bli kontaktet

Som beboer i Vågsbygd Sentrum, kan du ha hovedtyngden avboliglånet ditt innbakt i fellesgjelden, forteller Frederik Jacobsen i DNBEiendom.  

Greit å vite om fellesutgifter og fellesgjeld

I Vågsbygd Sentrum er fellesutgifter og fellesgjeld to viktige økonomiske aspekter som påvirker beboerne og driften av borettslaget.
– Modellen der en stor del av boliggjelden er fellesgjeld gjennom borettslaget, gjør det enklere for kjøpere å finansiere leiligheten. Innskuddssummen som må finansieres av den enkelte kjøper, blir tilsvarende lavere, sier megler Frederik Jacobsen.

Frihet til å innfri

Som kjøper står du fritt til å innfri din andel av fellesgjelden helt eller delvis. Det kan du gjøre to ganger i året, i mars og i september. Dersom du har egne midler, eller kan få gunstigere rente gjennom egen bankforbindelse, kan det være fornuftig å innfri fellesgjelden.

– Uansett hva du velger, kan du være trygg på at du som eier av en leilighet i Vågsbygd Sentrum, aldri risikerer å bli ansvarlig for andre beboeres fellesgjeld. Borettslaget har nemlig forsikret fellesgjelden mot mislighold. Du står også fritt til å selge leiligheten til høystbydende på det åpne markedet, forteller Jacobsen.

Fellesutgifter

Fellesutgifter refererer til de utgiftene som deles mellom beboerne i borettslaget. Disse utgiftene dekker kostnader knyttet til drift, vedlikehold og felles formål i borettslaget. Fellesutgiftene kan omfatte utgifter som renovasjon, vaktmestertjenester, forsikringer, strøm til fellesområder, heisvedlikehold, trappevask, snømåking og lignende. I tillegg kan det også være et beløp satt av til fremtidige vedlikeholds- og oppgraderingsprosjekter i borettslaget. Fordelingen av fellesutgiftene skjer vanligvis etter en fordelingsnøkkel som er fastsatt i borettslagets vedtekter, basert på faktorer som boligens størrelse, antall rom eller annen relevant faktor. For vår del er det satt til 30 kr/m2.

Fellesgjeld

Fellesgjelden er et langsiktig lån som blir tatt opp av borettslaget, med pant i borettslagets eiendom. Som andelseier står du ansvarlig for din andel av fellesgjelden. Fellesgjelden består av renter på fellesgjeld og avdrag (etter avdragsfri periode) og fungerer i praksis som det gjør om det var ditt private lån. Fellesgjelden er bundet til boligen og følger andelen om du selger videre.

PS! Her kan du lese mer om regler knyttet til å eie leilighet i borettslag